Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)

Kommittéberättelse A 2021:04 delegationen, se dir. 2021:74

delegationen, se dir. 2021:74

Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)


Beteckning: A 2021:04
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2021-09-30
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-09-23
Direktiv för delegationen, se dir. 2021:74
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget ska delredovisas senast den 17 juni 2022, senast den 24 februari 2023 och senast den 23 februari 2024, och slutredovisas senast den 28 februari 2025.


Sammansättning


Ordförande: Pettersson, Ola, fr.o.m. 2021-09-27
Ledamot: Ackholt, Malin, fr.o.m. 2021-09-27
Ledamot: Alsér, Kristina, fr.o.m. 2021-09-27
Ledamot: Dahlsten, Marcus, fr.o.m. 2021-09-27
Ledamot: Ekstedt, Anna, fr.o.m. 2021-09-27
Ledamot: Elmsäter-Svärd, Catharina, fr.o.m. 2021-09-27
Ledamot: Lindholm, Johan, fr.o.m. 2021-09-27
Ledamot: Wallner, Anders, fr.o.m. 2021-09-27
Ledamot: Wennemo, Irene, fr.o.m. 2021-09-27

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.