Cyklingsutredningen (N 2010:08)

Kommittéberättelse N 2010:08 utredningen, se dir. 2010:93 och dir. 2011:109

utredningen, se dir. 2010:93 och dir. 2011:109

Cyklingsutredningen (N 2010:08)


Beteckning: N 2010:08
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2013-03-13
Status: Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:93 och dir. 2011:109
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Johansson, Kent, fr.o.m. 2010-09-09 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Ahlman, Lars, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Bederoff, Dennis, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Blixt, Gärda, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Bolinder, Göran, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Broms, Susanna, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Darin, Lars, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Grandin, Margareta, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Knutsson, Anna, fr.o.m. 2012-02-09 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Malmberg, Birgitta, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Expert: Nilsson, Niclas, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-10-31
Sekreterare: Månsson, Karin, fr.o.m. 2010-12-20 t.o.m. 2012-11-16

Rapporter

SOU 2012:70Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.