Bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18)

Kommittéberättelse Ju 2021:18 utredningen, se dir. 2021:115

utredningen, se dir. 2021:115

Bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18)


Beteckning: Ju 2021:18
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-01-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:115
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 22 juni 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Danelius, Johan, fr.o.m. 2021-12-22

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.