Boendesegregationsutredningen (Fi 2022:20)

Kommittéberättelse Fi 2022:20 utredningen, se dir. 2022:116

utredningen, se dir. 2022:116

Boendesegregationsutredningen (Fi 2022:20)


Beteckning: Fi 2022:20
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:116
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Regeringen har den 22 december 2022 beslutat att utredningens arbete ska upphöra.


Sammansättning


Särskild utredare: Pelling, Erik, fr.o.m. 2022-08-15 t.o.m. 2022-12-31
Sekreterare: Blume, Elin, fr.o.m. 2022-09-12 t.o.m. 2023-01-31
Sekreterare: von Sydow, Åsa, fr.o.m. 2022-09-01 t.o.m. 2023-01-31

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.