Biometriutredningen (Ju 2021:05)

Kommittéberättelse Ju 2021:05 utredningen, se dir. 2021:34

utredningen, se dir. 2021:34

Biometriutredningen (Ju 2021:05)


Beteckning: Ju 2021:05
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-09-07
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-05-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:34
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 februari 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Leijonram, Eric, fr.o.m. 2021-05-20
Sakkunnig: Blomgren, Sophie, fr.o.m. 2021-06-16
Sakkunnig: Jansson, Johan, fr.o.m. 2021-06-16
Expert: Berglund, Fredrik, fr.o.m. 2021-06-16
Expert: Berglund, Gunilla, fr.o.m. 2021-06-16
Expert: Johansson, Magnus, fr.o.m. 2021-06-16
Expert: Lavie, Ola, fr.o.m. 2021-06-16
Expert: Mazzotti Pallard, Elena, fr.o.m. 2021-06-16
Expert: Nielsen Sundberg, Liselotte, fr.o.m. 2021-06-16
Expert: Söder, Robin, fr.o.m. 2021-06-16
Expert: Thorslund, Jeanna, fr.o.m. 2021-06-16
Expert: Wiborn, Jonna, fr.o.m. 2021-06-16
Sekreterare: Brundin, Åsa, fr.o.m. 2021-05-20
Sekreterare: Thorisdotter, Erla Björg, fr.o.m. 2021-08-16

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.