Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)

Kommittéberättelse Ju 2021:16 utredningen, se dir. 2021:98

utredningen, se dir. 2021:98

Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)


Beteckning: Ju 2021:16
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-11-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:98
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2022


Sammansättning


Särskild utredare: Hölcke, Maria, fr.o.m. 2021-11-03
Sekreterare: Mlayeh, Sami Emanuel, fr.o.m. 2021-12-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.