Åtgärder för att öka möjligheterna för trossamfund att försäkra sina lokaler (Fi 2022:F)

Kommittéberättelse Fi 2022:F uppdraget, se RK-beslut 2022-08-24 protokoll § 2 (Fi2022/02447)

uppdraget, se RK-beslut 2022-08-24 protokoll § 2 (Fi2022/02447)

Åtgärder för att öka möjligheterna för trossamfund att försäkra sina lokaler (Fi 2022:F)


Beteckning: Fi 2022:F
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2022-09-22
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-08-24
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2022-08-24 protokoll § 2 (Fi2022/02447)
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 22 juni 2023.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.