Arbetsskadeutredningen (S 2021:11)

Kommittéberättelse S 2021:11 utredningen, se dir. 2021:116

utredningen, se dir. 2021:116

Arbetsskadeutredningen (S 2021:11)


Beteckning: S 2021:11
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-03-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:116
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 augusti 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Holke, Dan, fr.o.m. 2021-12-23
Sekreterare: Eriksson, Magnus, fr.o.m. 2022-01-10
Sekreterare: von Friesen, Ossian, fr.o.m. 2022-02-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.