Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige


Beteckning: UD
Departement: Utrikesdepartementet
Senast ändrad: 2021-04-01
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal:Sammansättning


Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Carlstedt, Bertil, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Fredriksson, Torbjörn, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Gullesjö, Ann-Christine, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Johansson, Niklas, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Lind, Staffan, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Lundgren, Ann, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Renbjer, Lennart, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Saldén, Anita, fr.o.m. 1996-10-04
Ledamot: Silbermann, Herbert, fr.o.m. 1996-10-04
Sekreterare: Eriksdotter, Ann-Katrin, fr.o.m. 1996-10-04

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.