Ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel med vissa receptfria läkemedel samt bättre skydd vid skada till följd av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation (S 2021:09)

Kommittéberättelse S 2021:09 kommittén, se dir. 2021:93

kommittén, se dir. 2021:93

Ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel med vissa receptfria läkemedel samt bättre skydd vid skada till följd av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation (S 2021:09)


Beteckning: S 2021:09
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-11-26
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-28
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:93
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 mars 2023


Sammansättning


Sekreterare: Nylén, Frida, fr.o.m. 2021-12-20

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.