Analysera behovet av åtgärder i ljuset av hushållens räntebindningstider (Fi 2022:G)

Kommittéberättelse Fi 2022:G uppdraget, se RK-beslut 2022-08-29 protokoll § 4 (Fi2022/02502)

uppdraget, se RK-beslut 2022-08-29 protokoll § 4 (Fi2022/02502)

Analysera behovet av åtgärder i ljuset av hushållens räntebindningstider (Fi 2022:G)


Beteckning: Fi 2022:G
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2022-09-09
Status: Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-08-29
Direktiv för uppdraget, se RK-beslut 2022-08-29 protokoll § 4 (Fi2022/02502)
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 30 september 2023.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.