Analys, förslag och utveckling av serviceverksamhet vid de statliga servicekontoren (Fi 2019:B

Kommittéberättelse Fi 2019:B uppdraget, se PM Fi2019/04342/SFÖ

uppdraget, se PM Fi2019/04342/SFÖ

Analys, förslag och utveckling av serviceverksamhet vid de statliga servicekontoren (Fi 2019:B


Beteckning: Fi 2019:B
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-01-20
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-20
Direktiv för uppdraget, se PM Fi2019/04342/SFÖ
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 16 november 2020.


SammansättningRapporter