Torsdag den 29 augusti 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:111

Föredragningslista

2018/19:111

Torsdagen den 29 augusti 2019

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 5, måndagen den 10, tisdagen den 11, onsdagen den 12, torsdagen den 13, fredagen den 14, måndagen den 17, tisdagen den 18, onsdagen den 19, måndagen den 24 och tisdagen den 25 juni

 

 

Anmälan om gruppledare för partigrupp

 

2

Johan Pehrson (L) fr.o.m. den 28 juni

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Lars Jilmstad (M) som ersättare fr.o.m. den 26 augusti 2019 t.o.m. den 3 maj 2020 under Jessica Rosencrantzs (M) ledighet

 

4

Lena Emilsson (S) som ersättare fr.o.m. den 4 oktober t.o.m. den 3 november under Ola Möllers (S) ledighet

 

5

Inga-Lill Sjöblom (S) som ersättare fr.o.m. den 21 oktober 2019 t.o.m. den 17 maj 2020 under Sanne Lennströms (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Lars Jilmstad (M) som suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 3 maj 2020 under Jessica Rosencrantzs (M) ledighet

 

7

Annika Hirvonen Falk (MP) som suppleant i EU-nämnden

 

8

Johan Pehrson (L) som suppleant i utrikesnämnden

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

9

Louise Meijer (M) som andre vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 26 augusti 2019 t.o.m. den 3 maj 2020 under Jessica Rosencrantzs (M) ledighet

 

 

Anmälan om vice ordförande i EU-nämnden

 

10

Pål Jonson (M) som andre vice ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 14 juni

 

 

Meddelande om namnändring

 

11

Jonny Cato Hansson (C) har bytt namn till Jonny Cato (C)

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

12

2018/19:292 av Gudrun Brunegård (KD)
Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

 

13

2018/19:293 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Kostnadsökning i välfärden

 

14

2018/19:295 av Hans Rothenberg (M)
Elsparkcyklar i stadsmiljöer

 

15

2018/19:296 av Angelica Lundberg (SD)
Avvikande personnummer

 

16

2018/19:300 av Jessika Roswall (M)
Förbifart Stockholm

 

17

2018/19:301 av Mikael Oscarsson (KD)
Utländska stöldligor

 

18

2018/19:302 av Tony Haddou (V)
Aggressiv skatteplanering

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

19

2018/19:FPM53 EU:s årsbudget för 2020

FiU

20

2018/19:FPM54 Lägesrapport från kommissionen om förberedelserna för beredskapsåtgärder inför Storbritanniens utträde ur EU 2017/18:FPM162, 2018/19:FPM17, 2018/19:FPM27, COM(2019) 276

UU

21

2018/19:FPM55 Lägesrapport om åtgärdsplan mot desinformation JOIN(2019) 12

KU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

22

2018/19:141 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

CU

23

2018/19:143 Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

SkU

24

2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

JuU

25

2018/19:150 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

FiU

26

2018/19:151 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

AU

27

2018/19:154 Brott mot förtroendevalda
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

JuU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

28

2018/19:223 av Ludvig Aspling (SD)
Antikorruptionsarbetet i EU

 

29

2018/19:264 av Larry Söder (KD)
Attraktivare tomträtter

 

30

2018/19:267 av Katja Nyberg (SD)
Anstaltsplatser utomlands

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

31

2018/19:293 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Kostnadsökning i välfärden

 

32

2018/19:294 av Ulla Andersson (V)
Kommunernas ekonomi

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

33

2018/19:260 av Jens Holm (V)
Fossilgasterminalen i Göteborg

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

34

2018/19:292 av Gudrun Brunegård (KD)
Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

 

35

2018/19:297 av Roger Haddad (L)
Färre skolinspektioner

 

36

2018/19:304 av Roger Haddad (L)
Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.