Torsdag den 17 maj 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:113

Föredragningslista

2017/18:113

Torsdagen den 17 maj 2018

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 26 april

 

 

Avsägelser

 

2

Jacob Sandgren (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 18 maj

 

3

Catharina Fredriksson (S) som ersättare i riksdagen fr.o.m. den 18 maj

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2017/18:522 av Maria Stockhaus (M)
Kvaliteten i sfi-undervisningen

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2017/18:FPM81 Direktiv om revidering av fyra konsumentsrättsdirektiv COM(2018) 185

CU

6

2017/18:FPM82 Direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen COM(2018) 184

CU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

7

2017/18:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2017

FiU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2017/18:SoU9 Hälso- och sjukvårdsfrågor

78 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

9

Bet. 2017/18:SoU22 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

16 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2017/18:UU12 Europarådet

3 res. (M, SD, C)

11

Bet. 2017/18:UU13 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

1 res. (SD)

 

Civilutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2017/18:CU22 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

 

13

Bet. 2017/18:CU23 Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

 

14

Bet. 2017/18:CU28 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

15

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Statsrådet Ann Linde (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.