Torsdag den 15 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:39

Föredragningslista

2022/23:39

Torsdagen den 15 december 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 24 november

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2022/23:58 av Ola Möller (S)
Utebliven kompensation för el- och gasanvändare i Skåne

 

3

2022/23:78 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Exkludering av Norrland från högkostnadsskydd

 

4

2022/23:82 av Isak From (S)
Rättvist elstöd

 

5

2022/23:92 av Patrik Björck (S)
Höga bränslepriser

 

6

2022/23:94 av Malin Larsson (S)
Elstöd för hela landet

 

 

Anmälan om avskrivning av motion

 

7

2022/23:789 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Försvarsutskottets betänkande

 

8

Bet. 2022/23:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1 res. (C)

 

Skatteutskottets betänkande

 

9

Bet. 2022/23:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2022/23:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

11

Bet. 2022/23:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

Ärende för avgörande kl. 15.20

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

12

Bet. 2022/23:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2022/23:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Socialutskottets betänkande

 

14

Bet. 2022/23:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Civilutskottets betänkande

 

15

Bet. 2022/23:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (V)

 

Näringsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2022/23:NU3 Utgiftsområde 21 Energi
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

17

Frågor besvaras av:
Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)
Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
Statsrådet Anna Tenje (M)
Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.