Torsdag den 12 maj 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:104

Föredragningslista

2015/16:104

Torsdagen den 12 maj 2016

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 21 april

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2015/16:576 av Magnus Oscarsson (KD)
Bredband och telefoni i hela Sverige

 

3

2015/16:581 av Edward Riedl (M)
Lagstiftning om jakt i fjällmiljö

 

4

2015/16:584 av Helena Bouveng (M)
Biomomsen

 

5

2015/16:586 av Sten Bergheden (M)
Viltförvaltningen

 

6

2015/16:595 av Magnus Oscarsson (KD)
Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel

 

7

2015/16:598 av Christian Holm Barenfeld (M)
Översyn av Samhall

 

8

2015/16:599 av Jenny Petersson (M)
Översyn av Arbetsförmedlingen

 

9

2015/16:604 av Hans Rothenberg (M)
Kryssningsanlöp och farledsavgifter

 

10

2015/16:620 av Mikael Oscarsson (KD)
Sjöfartsverkets hantering av räddningstjänst med helikopter

 

11

2015/16:624 av Emma Wallrup (V)
Hållbar utveckling i infrastrukturplaneringen

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

12

RiR 2016:5 Nationella samordnare som statligt styrmedel

KU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2015/16:UbU14 Skolväsendet

65 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

14

Bet. 2015/16:SkU29 Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialutskottets betänkande

 

15

Bet. 2015/16:SoU16 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

1 res. (SD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2015/16:NU19 Effektreserv 2020–2025

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2015/16:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2 res. (SD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2015/16:JuU11 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet

 

19

Bet. 2015/16:JuU15 Synnerligen grova narkotikabrott

4 res. (M, SD)

20

Bet. 2015/16:JuU16 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

6 res. (SD, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

21

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.