Tisdag den 8 november 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:16

Föredragningslista

2022/23:16

Tisdagen den 8 november 2022

Kl.

13.00

 

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte kl. 16.00 eller efter

   budgetdebattens slut – 18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 11, onsdagen den 12, fredagen den 14, lördagen den 15, måndagen den 17 och tisdagen den 18 oktober

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Martin Melin (L) som ersättare fr.o.m. den 31 oktober 2022 t.o.m. den 30 april 2023 under Joar Forssells (L) ledighet

 

4

Anette Rangdag (SD) som ersättare fr.o.m. den 12 november t.o.m. den 12 december under Josef Franssons (SD) ledighet

 

5

Marcus Andersson (S) som ersättare fr.o.m. den 14 november 2022 t.o.m. den 14 maj 2023 under Erik Ezelius (S) ledighet

 

 

Avsägelser

 

6

Daniel Filipsson (M) som ersättare i riksdagen

 

7

Nike Örbrink (KD) som ersättare i riksdagen

 

8

Rasmus Ling (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen

 

9

Karin Enström (M) som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

10

Annika Hirvonen (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

11

Mattias Karlsson i Luleå (M) som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

12

Martin Melin (L) som suppleant i skatteutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet och EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 30 april 2023 under Joar Forssells (L) ledighet

 

13

Anette Rangdag (SD) som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 12 november t.o.m. den 12 december under Josef Franssons (S) ledighet

 

14

Juno Blom (L) som suppleant i utrikesutskottet 

 

15

Marcus Andersson (S) som suppleant i försvarsutskottet fr.o.m. den 14 november 2022 t.o.m. den 14 maj 2023 under Erik Ezelius (S) ledighet

 

16

Jim Svensk Larm (S) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 29 oktober 2023 under Patrik Lundqvists (S) ledighet

 

17

Annika Hirvonen (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen

 

18

Jan Ericson (M) som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

 

Anmälan om ordförande i utskott

 

19

Jessica Rosencrantz (M) som ordförande i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 25 oktober

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

20

Linda Lindberg (SD) som förste ersättare för gruppledare fr.o.m. den 25 oktober

 

21

Tobias Andersson (SD) som andre ersättare för gruppledare fr.o.m. den 25 oktober

 

 

Meddelande om frågestund

 

22

Torsdagen den 10 oktober kl. 14.00

 

 

 

 

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

23

2022/23:FPM3 Europeisk mediefrihetsakt COM(2022) 457

KU

24

2022/23:FPM4 EU:s ståndpunkt vid översyn av regelverket för exportkrediter för förnybara energikällor, begränsning av anpassning till klimatförändringar samt vattenprojekt COM(2022) 455

NU

25

2022/23:FPM5 EU:s ståndpunkt vid översyn av regelverket för exportkrediter COM(2022) 456

NU

26

2022/23:FPM6 Förordning om horisontella cybersäkerhetskrav för produkter med digitala inslag COM(2022) 454

TU

27

2022/23:FPM7 Nytt direktiv om produktansvar COM(2022) 495

CU

28

2022/23:FPM8 Direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens COM(2022) 496

CU

29

2022/23:FPM9 Rådsrekommendation om tillräcklig minimiinkomst som säkerställer social inkludering COM(2022) 490

SoU

30

2022/23:FPM10 Ungdomshandlingsplan 2022-2027 för att involvera unga i EU:s yttre åtgärder JOIN(2022) 53

UU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

31

RiR 2022:22 Statens insatser för likvärdig betygssättning – skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov

UbU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

32

2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt

FiU

33

2022/23:8 Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

FiU

34

2022/23:9 Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online

FiU

35

2022/23:10 Rätt till betalkonto i fler banker

FiU

 

 

 

 

 

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

36

Bet. 2022/23:FiU9 Riksrevisorns årliga rapport 2022

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

37

Bet. 2022/23:SkU5 Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fall

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

38

Bet. 2022/23:NU5 Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

39

2022/23:1 av Kerstin Lundgren (C)
Magnitskijsanktioner mot ansvariga för Kara-Murzas fängslande

 

40

2022/23:8 av Håkan Svenneling (V)
De folkliga protesterna i Iran
2022/23:16 av Alireza Akhondi (C)
Situationen i Iran

 

 

Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

41

2022/23:2 av Annika Hirvonen (MP)
Prostitution och utvisning på grund av bristande vandel

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.