Tisdag den 26 november 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:38

Föredragningslista

2019/20:38

Tisdagen den 26 november 2019

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 5, torsdagen den 7 och fredagen den 8 november

 

 

Anmälan om gruppledare för partigrupp

 

2

Henrik Vinge (SD) fr.o.m. den 25 november

 

 

Anmälan om vice gruppledare för partigrupp

 

3

Mattias Bäckström Johansson (SD) fr.o.m. den 25 november

 

 

Meddelanden om statsministerns frågestund

 

4

Torsdagen den 28 november kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2019/20:121 av Magnus Jacobsson (KD)
Målet om en god mobiltäckning i hela landet

 

6

2019/20:129 av Lars Beckman (M)
Rovdjurspolitiken

 

7

2019/20:148 av Ann-Sofie Alm (M)
Måluppfyllnad i livsmedelsstrategin

 

8

2019/20:156 av Tobias Andersson (SD)
En differentierad alkoholskatt

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2019/20:FiU1 Statens budget 2020 Rambeslutet

8 res. (M, SD, V, KD)

10

Bet. 2019/20:FiU11 Höständringsbudget för 2019

1 res. (SD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

11

Bet. 2019/20:SkU10 Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2019/20:SfU10 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

3 res. (M, SD)

13

Bet. 2019/20:SfU11 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

2 res. (M, SD, V, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

14

Bet. 2019/20:TU4 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning

4 res. (S, M, C, V, KD, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

15

2019/20:103 av Jens Holm (V)
Den svenska positionen inför klimattoppmötet COP 25

 

16

2019/20:114 av Louise Meijer (M)
Minskade utsläpp av växthusgaser

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

17

2019/20:85 av Ludvig Aspling (SD)
Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken

 

18

2019/20:96 av Niklas Wykman (M)
Reformer för att öka drivkrafter till arbete

 

19

2019/20:98 av Kjell Jansson (M)
Åtgärder för fler sysselsatta

 

20

2019/20:107 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Slopande av överskottsmålet

 

21

2019/20:119 av Boriana Åberg (M)
Kontroll av samordningsnummer

 

 

Statsrådet Per Bolund (MP)

 

22

2019/20:130 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Outsourcing av svensk betalningsinfrastruktur

 

23

2019/20:131 av Ola Johansson (C)
Kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

24

2019/20:122 av Angelika Bengtsson (SD)
Otryggheten i Malmö efter de senaste skjutningarna

 

25

2019/20:133 av Thomas Morell (SD)
Kriminaliteten på våra vägar

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

26

2019/20:77 av Robert Stenkvist (SD)
Bristande opartiskhet i utbildningsväsendet

 

27

2019/20:83 av Maria Stockhaus (M)
Digital likvärdighet i skolan

 

28

2019/20:89 av Ingemar Kihlström (KD)
Referenser till Bibeln och religiösa urkunder i grundskolans nya kursplan

 

29

2019/20:126 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Statsbidrag till islamism via Folkbildningsrådet

 

 

Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

30

2019/20:102 av Katarina Brännström (M)
Svenska institutets marknadsföring av Sverige
2019/20:116 av Ludvig Aspling (SD)
Svenska institutets webbplats sweden.se

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.