Tisdag den 21 mars 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:83

Föredragningslista

2016/17:83

Tisdagen den 21 mars 2017

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 28 februari

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Julia Kronlid (SD) fr.o.m. den 19 mars
Därmed upphörde Crister Spets (SD) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Heidi Karlsson (SD) som ersättare fr.o.m. den 19 mars t.o.m. den 2 juni under Anders Forsbergs (SD) ledighet

 

 

Meddelande om frågestund

 

4

Torsdagen den 23 mars kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2016/17:18 Torsdagen den 23 februari

JuU

 

Anmälan om faktapromemoria

 

6

2016/17:FPM76 Förordning om luftfart i handelssystemet för utsläppsrätter KOM(2017) 54

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

7

2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

FöU

 

Skrivelse

 

8

2016/17:118 Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

JuU

 

Redogörelse

 

9

2016/17:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2016

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

9 res. (M, SD, C, V, L)

11

Bet. 2016/17:FiU17 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

3 res. (M, SD, L)

 

Justitieutskottets betänkande

 

12

Bet. 2016/17:JuU22 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

 

 

Civilutskottets betänkande

 

13

Bet. 2016/17:CU10 Familjerätt

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

14

Bet. 2016/17:UU12 Konsulär krisberedskap

1 res. (SD)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2016/17:KrU4 Civila samhället

23 res. (M, SD, C, V, L, KD)

16

Bet. 2016/17:KrU8 Kultur och fritid för barn och unga

5 res. (M, SD, C, L, KD)


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

17

2016/17:359 av Désirée Pethrus (KD)
Långtidsarbetslösas sysselsättning

 

 

Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

18

2016/17:358 av Elisabeth Svantesson (M)
Barnäktenskap

 

19

2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Stödboende för ungdomar

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

20

2016/17:348 av Thomas Finnborg (M)
Åtgärder mot bilmålvakter

 

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

21

2016/17:302 av Larry Söder (KD)
Arbetsgivaravgifter

 

22

2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Statens ägande av Telia

 

23

2016/17:327 av Anette Åkesson (M)
Jobben i Sverige

 

24

2016/17:329 av Rickard Nordin (C)
Teslas etablering i Europa

 

25

2016/17:333 av Sofia Modigh (KD)
Arbetsintegrerande sociala företag

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

26

2016/17:355 av Maria Malmer Stenergard (M)
Statliga jobb i nordöstra Skåne

 

 

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

27

2016/17:262 av Dennis Dioukarev (SD)
Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

 

28

2016/17:295 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning av alkohol

 

29

2016/17:299 av Edward Riedl (M)
Svensk ansökan om vinter-OS 2026

 

30

2016/17:307 av Karin Rågsjö (V)
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

 

31

2016/17:341 av Saila Quicklund (M)
Straff för dopningsbrott
2016/17:342 av Saila Quicklund (M)
Ett oberoende antidopningsarbete

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.