Tisdag den 17 januari 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:55

Föredragningslista

2016/17:55

Tisdagen den 17 januari 2017

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

    (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 19 januari kl. 14.00

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

2

2016/17:FPM51 Meddelande om revidering av EU:s policy för utvecklingssamarbete KOM(2016) 740

UU

3

2016/17:FPM53 Meddelande om handlingsplan för att stärka arbetet mot bedrägeri med resehandlingar KOM(2016) 790

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Försvarsutskottets betänkande

 

4

Bet. 2016/17:FöU3 Försvarspolitik

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Civilutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2016/17:CU6 Associationsrätt

9 res. (S, M, MP, C, V)

6

Bet. 2016/17:CU7 Ersättningsrätt

3 res. (V, L, KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2016/17:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

 

8

Bet. 2016/17:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

 

 

Interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

9

2016/17:162 av Sofia Damm (KD)
Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran

 

10

2016/17:206 av Amineh Kakabaveh (V)
Globalt kvinnoförtryck

 

 

Statsrådet Anna Ekström (S)

 

11

2016/17:194 av Alexandra Anstrell (M)
Naturbruksutbildningarna

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.