Onsdag den 15 januari 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:58

Föredragningslista

2019/20:58

Onsdagen den 15 januari 2020

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Cecilia Engström (KD) som ersättare fr.o.m. den 14 januari t.o.m. den 29 mars under Michael Anefurs (KD) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Cecilia Engström (KD) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 29 mars under Michael Anefurs (KD) ledighet

 

 

Ansökan om ledighet

 

4

Paula Bieler (SD) har ansökt om ledighet fr.o.m. den 29 februari t.o.m. den 31 mars

 

 

Meddelande om särskild debatt om mäns våld mot kvinnor

 

5

Tisdagen den 28 januari kl. 13.00

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2019/20:67 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

TU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Civilutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus

2 res. (M, SD, KD)

8

Bet. 2019/20:CU8 Sjöfylleri

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2019/20:UbU8 Förskolan

16 res. (M, SD, C, V, L)

 

Näringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2019/20:NU4 Statliga företag

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.