Fredag den 16 februari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:74

Föredragningslista

2017/18:74

Fredagen den 16 februari 2018

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 26 januari

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 29 till 30 i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

3

Lars-Axel Nordell (KD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2017/18:356 av Pål Jonson (M)
Hög och störande musik från fordon

 

5

2017/18:373 av Amineh Kakabaveh (V)
Studieförbundet Ibn Rushd

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2017/18:94 Ny strålskyddslag

FöU

 

Framställningar

 

7

2017/18:RS5 Några ändringar i riksdagsordningen

KU

8

2017/18:RS7 Anpassning till den allmänna dataskyddsförordningen av lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen m.m.

KU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

9

2017/18:335 av Lotta Finstorp (M)
Föräldraförsäkring för företagare

 

10

2017/18:354 av Rossana Dinamarca (V)
Försäkringskassans bedömningar

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

11

2017/18:350 av Jörgen Warborn (M)
Styrelsearvoden

 

12

2017/18:355 av Fredrik Schulte (M)
Svensk konkurrenskraft

 

13

2017/18:358 av Fredrik Schulte (M)
Skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer

 

14

2017/18:359 av Fredrik Schulte (M)
Överskottsmålet

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.