Kallelse och föredragningslista 2018/19:10

EU-nämnden


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-11-23 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 22 maj 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 14 september 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 november 2018
 2. (ca kl. 09.20) Konkurrenskraft - forskning och rymd
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson
  Återrapport från möte i rådet den 28 september 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 30 november 2018
 3. (ca kl. 09.40) Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 27 september 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 29 november 2018
 4. (ca kl. 10.10) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Socialminister Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 22-23 maj 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 26-27 november
 5. (ca kl. 10.20) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Statsrådet Anna Ekström
  Återrapport från möte i rådet 22-23 maj 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 3 september 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 26-27 november 2018
 6. (ca kl. 10.50) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Statssekreterare Per Olsson Fridh
  Återrapport från möte i rådet den 22-23 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 26-27 november 2018
  forts.

 7. (ca kl. 11.00) Allmänna frågor - sammanhållning
  Statssekreterare Elisabeth Backteman
  Återrapport från möte i rådet den 12 april 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 30 november 2018
 8. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 9 november samt protokoll från sammanträdet den 16 november 2018.
 9. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 23 november
  kl. 14.30
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska rådet (art. 50)