Reviderad kallelse och föredragningslista 2018/19:12

Kallelse och föredragningslista 2018/19:12 EU-nämndens sammanträde 2018-11-30

EU-nämndens sammanträde 2018-11-30

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista 2018/19:12


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-11-30 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3), Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 21 juni 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 19-20 juli 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 6 december 2018
 2. (ca kl. 09.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialminister Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 21-22 juni 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 19-20 juli 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 10-11 september 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december 2018
 3. (ca kl. 09.50) Sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor (jämställdhet)
  Statsrådet Lena Hallengren
  Återrapport från möte i rådet den 21-22 juni 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 12 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 6 december 2018
 4. (ca kl. 10.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Återrapport från möte i rådet den 21 juni 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 6 december 2018
 5. (ca kl. 10.10) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 11-12 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december 2018

  forts.
 6. (ca kl. 11.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Heléne Fritzon
  Återrapport från möte i rådet den 11-12 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 december 2018
 7. (ca kl. 11.30) Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 6 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 4 december 2018
 8. (ca kl. 12.00) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Peter Eriksson
  Återrapport från möte i rådet den 8 juni 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 4 december 2018
 9. (ca kl. 12.15) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Thomas Eneroth
  Återrapport från möte i rådet den 7 juni 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 29-30 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 3 december 2018
 10. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 16 november samt protokoll från sammanträdena den 23 november 2018.
(ev.) Övriga frågor

Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 7 december kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
* Utrikes frågor
* Allmänna frågor
* Allmänna frågor art. 50