Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:19

Kallelse och föredragningslista 2018/19:19 EU-nämndens sammanträde 2019-02-08

EU-nämndens sammanträde 2019-02-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:19


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-02-08 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 22 januari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 februari 2019
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 18 januari 2019 och den 25 januari 2019 samt protokoll från sammanträdet den 25 januari 2019.
 3. Kanslimeddelanden
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Vänligen observera att information av ambassadör Iulian Buga om Rumäniens EU-ordförandeskap är inställd.

  Mötet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 15 februari är inställd. EU-nämnden kommer därför inte att behandla dessa frågor den 8 februari.

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 15 februari 2019 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Konkurrenskraft
  * Allmänna frågor

  forts.