Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:13

Kallelse och föredragningslista 2018/19:13 EU-nämndens sammanträde 2018-12-07

EU-nämndens sammanträde 2018-12-07

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:13


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-12-07 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3), Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 19 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 10 december 2018
 2. (ca kl. 10.00) Allmänna frågor
  Statssekreterare Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 12 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 december 2018
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 23 november 2018.
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Vänligen observera att det aviserade mötet i rådet för allmänna frågor art. 50 i nästa vecka är inställt. EU-nämnden kommer därför inte att behandla dessa frågor den 7 december.

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 12 december
  kl. 14.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska rådet