Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:18

Kallelse och föredragningslista 2018/19:18 EU-nämndens sammanträde 2019-01-25

EU-nämndens sammanträde 2019-01-25

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:18


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-01-25 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 17-18 december 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 januari 2019
 2. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 18 januari 2019
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 8 februari 2019 i Skandiasalen och behandlar:
  *Ekonomiska och finansiella frågor