Kallelse och föredragningslista 2018/19:14

Kallelse och föredragningslista 2018/19:14 EU-nämndens sammanträde 2018-12-12

EU-nämndens sammanträde 2018-12-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:14


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-12-12 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3), Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför Europeiska rådet den 13-14 december 2018.
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 14 december
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Miljö
  * Transport, kommunikation och energi
  * Allmänna frågor art. 50