Kallelse och föredragningslista 2017/18:4

EU-nämnden


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-10-13 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 17 juli 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 7-8 september 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 oktober 2017
 2. (ca kl. 10:00) Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Statsrådet Ann Linde
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 oktober 2017
 3. (ca kl. 10:15) Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 25 september 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 oktober 2017
 4. Allmänna frågor (art 50)
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 25 september 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 oktober 2017
 5. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 28 september samt protokoll från sammanträdet den 6 oktober 2017.
 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 18 oktober
  kl. 14.00 i Första kammarsalen
  och behandlar:
  * Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.