Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:3

Kallelse och föredragningslista 2017/18:3 EU-nämndens sammanträde 2017-10-06

EU-nämndens sammanträde 2017-10-06

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:3


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-10-06 kl. 9:00:
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54) entré Norrbro 1 B

Föredragningslista

 1. (ca kl. 09.00) Miljö
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 19 juni 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 13-14 juli 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 oktober 2017
 2. (ca kl. 09.30) Miljö
  Miljöminister Karolina Skog
  Återrapport från möte i rådet den 19 juni 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 13-14 juli 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 oktober 2017
 3. (ca kl. 09.40) Jordbruk och fiske
  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 17-18 juli 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 5 september 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 9 oktober 2017
 4. (ca kl. 10.10) Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 11 juli 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 15-16 september 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 10 oktober 2017
 5. (ca kl. 10.40) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Heléne Fritzon
  Återrapport från möte i rådet den 14 september 2017
  Information och samråd inför möte i rådet 12-13 oktober 2017

  forts.


 6. (ca kl. 11.10) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 14 september 2017
  Information och samråd inför möte i rådet 12-13 oktober 2017
 7. (ca kl. 12.00) Återrapportering från informellt möte
  Statssekreterare Hans Dahlgren
  Återrapportering från informellt möte mellan EU:s stats-och regeringschefer den 28 september 2017
 8. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 22 september 2017 samt protokollen från sammanträdena den 22 och 28 september 2017
 9. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 13 oktober
  kl. 09:00
  i EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor (art. 50)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.