Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:48

Kallelse och föredragningslista 2016/17:48 EU-nämndens sammanträde 2017-07-14

EU-nämndens sammanträde 2017-07-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:48


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-07-14 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 12 juni 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 17-18 juli 2017
 2. (ca kl. 10:40) Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 19 juni 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 juli 2017
 3. (ev.) Övriga frågor
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 15 och 29 juni samt protokoll från den 7 juli 2017
 5. Val av ordförande

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.