Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:36

Kallelse och föredragningslista 2016/17:36 EU-nämndens sammanträde 2017-05-12

EU-nämndens sammanträde 2017-05-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:36


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-05-12 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - försvar
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Återrapport från möte i rådet den 6 mars 2017
  Återrapport från informellt möte den 26-27 april 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 maj 2017
 2. (ca kl. 09:15) Utrikes frågor - försvar och utrikes frågor
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Kabinettssekreterare Annika Söder
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 maj 2017
 3. (ca kl 09:30) Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Annika Söder
  Återrapport från möte i rådet den 3 april 2017
  Återrapport från informellt möte den 28-29 april 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 maj 2017
 4. (ca kl. 10:15) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 27-28 mars 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 maj 2017
 5. (ca kl. 10.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 27-28 mars 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 maj 2017
 6. (ca kl. 11:00) Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 28 november 2016
  Återrapport från informellt möte den 16 mars 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 maj 2017
  forts.
 7. (ca kl. 11:45) Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 7 mars 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 maj 2017
 8. Allmänna frågor - art. 50
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 27 april 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 maj 2017
 9. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 28 april samt protokoll från sammanträdet den 5 maj 2017.
 10. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 19 maj
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.