Kallelse och föredragningslista 2016/17:2

Kallelse och föredragningslista 2016/17:2 EU-nämndens sammanträde 2016-09-16

EU-nämndens sammanträde 2016-09-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2016/17:2


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-09-16 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statssekreteraren Oscar Stenström
  Återrapport från möte i rådet den 24 juni 2016
  Återrapport från informellt ministermöte den 25 juli 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 september 2016
 2. (ca kl. 9.30) Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Annika Söder
  Återrapport från informellt ministermöte den 2 september 2016
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 15 och 18 juli samt uppteckningar från sammanträdena den 8, 15 och 18 juli.
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 23 september
  kl. 09:00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Konkurrenskraft

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.