Kallelse och föredragningslista 2016/17:21

Kallelse och föredragningslista 2016/17:21 EU-nämndens sammanträde 2017-01-25

EU-nämndens sammanträde 2017-01-25

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2016/17:21


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-01-25 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista


 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Statsrådet Per Bolund
  Återrapport från möte i rådet den 6 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 januari 2017
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 13 januari och protokoll från sammanträdet den 20 januari 2017.
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdag den 1 februari
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3)
  och behandlar:
  * Informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna

Till p. 1 (Ekonomiska och finansiella frågor)
Från Finansdepartementet
- Återrapport från möte i rådet den 6 december 2017
- Kommenterad dagordning inkl. bilagor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.