Kallelse och föredragningslista 2015/16:53

Kallelse och föredragningslista 2015/16:53 EU-nämndens sammanträde 2016-07-08

EU-nämndens sammanträde 2016-07-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:53


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-07-08 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 17 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 juli
 2. Ekonomiska och finansiella frågor- budget
  Statssekreterare Max Elger
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 juli
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 22, 28 och 30 juni samt uppteckningar från sammanträdet den 10, 15, 17 och 22 juni
 4. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 15 juli
  kl. 10:00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.