Kallelse och föredragningslista 2015/16:46

Kallelse och föredragningslista 2015/16:46 EU-nämndens sammanträde 2016-06-03

EU-nämndens sammanträde 2016-06-03

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:46


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-06-03 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 20 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 9-10 juni
 2. (ca. kl. 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 20 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 9-10 juni
 3. (ca. kl. 10.30) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Ibrahim Baylan
  Återrapport från möte i rådet den 26 november 2015
  Återrapport från informellt ministermöte den 10-11 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 6 juni
 4. (ca. kl. 11.00) Transport, telekommunikation, och energi
  Statsrådet Anna Johansson
  Återrapport från möte i rådet 10 december 2015
  Återrapport från informellt ministermöte den 14-15 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 7 juni
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 27 maj samt uppteckningar från sammanträdet den 20 maj
 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 10 juni
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.