Kallelse och föredragningslista 2015/16:38

Kallelse och föredragningslista 2015/16:38 EU-nämndens sammanträde 2016-04-08

EU-nämndens sammanträde 2016-04-08

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:38


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-04-08 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 14 mars
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 april
 2. Regeringens EU-skrivelse för 2015
  Fråga om yttrande från nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i den Europeiska unionen under 2015
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 11, 17, 18 och 24 mars samt uppteckningar från sammanträdena den 4, 7 (2 st), 11, 17 samt
  18 mars (2st)
 4. (ev.) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 15 april
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Utrikes frågor - försvar
  * Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.