Kallelse och föredragningslista 2015/16:32

Kallelse och föredragningslista 2015/16:32 EU-nämndens sammanträde 2016-03-11

EU-nämndens sammanträde 2016-03-11

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:32


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-03-11 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. (ca 09.00) Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 16 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 mars
 2. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 15 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 mars
 3. (ca 11.00) Allmänna frågor - sammanhållning
  Statssekreterare Elisabeth Backteman
  Återrapport från möte i rådet den 18 november 2015
  Återrapport från informellt ministermöte den 26 november 2015
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 mars
 4. Jordbruk och fiske
  Statssekreterare Elisabeth Backteman
  Återrapport från möte i rådet den 15 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 mars
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 4 och 7 mars samt uppteckningar från sammanträdet den 26 februari
 6. (ev.) Övriga frågor


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 16 mars
  kl. 14.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Information och samråd inför Europeiska rådet 17-18 mars


  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.