Kallelse och föredragningslista 2015/16:30

Kallelse och föredragningslista 2015/16:30 EU-nämndens sammanträde 2016-03-04

EU-nämndens sammanträde 2016-03-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:30


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-03-04 kl. 08:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Möte med EU:s stats- och regeringschefer
  Statsminister Stefan Lövfen
  Information och samråd inför möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 7 mars
 2. (ca. 09.45) Ekonomiska och finansiella frågor
  Statssekreterare Karolina Ekholm
  Återrapport från möte i rådet den 12 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 mars
 3. (ca. 10.15) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 25 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 10-11 mars
 4. (ca. 11.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Statssekreterare Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 25 februari
  Information och samråd inför möte i rådet den 10-11 mars
 5. (ca. 11.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Återrapport från möte i rådet den 7 december 2015
  Information och samråd inför möte i rådet den 7 mars
 6. (ca. 12.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 7 december 2015
  Information och samråd inför möte i rådet den 7 mars


  forts.
 7. Regeringens EU-skrivelse för 2015
  Fråga om yttrande från nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i den Europeiska unionen under 2015
 8. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 26 februari samt uppteckningar från sammanträdena den 17 och 19 februari
 9. (ev.) Övriga frågor


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 11 mars
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.