Kallelse och föredragningslista 2015/16:19

Kallelse och föredragningslista 2015/16:19 EU-nämndens sammanträde 2015-12-04

EU-nämndens sammanträde 2015-12-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:19


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-12-04 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 10 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 december
 2. (ca. 09.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 5 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 december
 3. (ca. 10.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Gabriel Wikström
  Återrapport från möte i rådet den 18-19 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 24-25 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 december
 4. (ca. 10.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Åsa Regnér
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 december
 5. (ca. 10.30) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Mehmet Kaplan
  Återrapport från möte i rådet den 12 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 11 december
 6. (ca 10.45) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anna Johansson
  Återrapport från informellt ministermöte den 7 oktober
  Återrapport från möte i rådet den 8 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 10 december
  forts.
 7. Justering
  Protokoll från sammanträden den 27 november samt uppteckningar från sammanträdet den 20 november
 8. (ev.) Övrigt
  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 11 december
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Utrikes frågor - handel
  * Jordbruk och fiske
  * Allmänna frågor
  * Miljö

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.