Kallelse och föredragningslista 2015/16:12

Kallelse och föredragningslista 2015/16:12 EU-nämndens sammanträde 2015-11-06

EU-nämndens sammanträde 2015-11-06

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:12


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-11-06 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 6 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 10 november
 2. (ca. 9.30) Ekonomiska och finansiella frågor - budget
  Statssekreteraren Max Elger
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 november
 3. (ca. 10.00) Konkurrenskraft
  Statssekreteraren Oscar Stenström
  Återrapport från möte i rådet den 1 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 9 november
 4. (ca. 10.15) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 8-9 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 9 november
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 23 oktober samt uppteckningar från sammanträdena den 14, 16 och 23 oktober
 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 13 november
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor
  * Utrikes frågor - försvar
  *Allmänna frågor - sammanhållning
  * Jordbruk och fiske


  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.