Kallelse och föredragningslista 2014/15:47

Kallelse och föredragningslista 2014/15:47 EU-nämndens sammanträde 2015-09-04

EU-nämndens sammanträde 2015-09-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:47


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-09-04 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 13 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 7 september
 2. Justering
  Stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 10 juli, 17 juli och den 14 augusti samt protokoll från sammanträdena den 17 juli och 14 augusti
 3. (ev.) Övrigt

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.