Kallelse och föredragningslista 2014/15:45

Kallelse och föredragningslista 2014/15:45 EU-nämndens sammanträde 2015-07-17

EU-nämndens sammanträde 2015-07-17

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:45


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-07-17 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor (gemensamt sammanträde med utrikesutskottet)
  Statssekreteraren Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 22 juni
  Information inför möte i rådet den 20 juli
 2. Utrikes frågor (endast EU-nämnden)
  Statssekreteraren Hans Dahlgren
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juli
 3. (ca 11.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminister Morgan Johansson
  Statssekreteraren Lars Westbratt
  Återrapport från möte i rådet den 15-16 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 9-10 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juli
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 10 juli.
 5. Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 11 september kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Miljö


  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.