Kallelse och föredragningslista 2014/15:42

Kallelse och föredragningslista 2014/15:42 EU-nämndens sammanträde 2015-07-10

EU-nämndens sammanträde 2015-07-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:42


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-07-10 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 19 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 juli
 2. (ca 10.30) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 16 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 juli
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 12, 18, 24 och 26 juni samt protokoll från sammanträdena den 18, 24 och 26 juni.
 4. Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 17 juli
  kl. 10.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.