Kallelse och föredragningslista 2014/15:38

Kallelse och föredragningslista 2014/15:38 EU-nämndens sammanträde 2015-06-12

EU-nämndens sammanträde 2015-06-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:38


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-06-12 kl. 8:30:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 12 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 juni
 2. (ca. 09.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso och sjukvård samt konsumentfrågor (hälsa)
  Statsrådet Gabriel Wikström
  Återrapport från möte i rådet den 1 december 2014
  Återrapport från informellt ministermöte den 20-21 april 2015
  Information och samråd inför möte i rådet den 18-19 juni
 3. (ca. 09.25) Sysselsättning, socialpolitik, hälso och sjukvård samt konsumentfrågor (socialpolitik)
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 9 mars
  Information och samråd inför möte i rådet den 18-19 juni
 4. (ca. 09.35) Sysselsättning, socialpolitik, hälso och sjukvård samt konsumentfrågor (socialpolitik)
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Återrapport från möte i rådet den 11 december 2015
  Information och samråd inför möte i rådet den 18-19 juni
 5. (ca. 09.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning)
  Statssekreteraren Irene Wennemo
  Återrapport från möte i rådet den 9 mars
  Information och samråd inför möte i rådet 18-19 juni


  forts.

 6. (ca. 10.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 12-13 mars
  Information och samråd inför möte i rådet den 15-16 juni
 7. (ca. 10.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Statssekreteraren Lars Westbratt
  Återrapport från möte i rådet den 12-13 mars
  Information och samråd inför möte i rådet den 15-16 juni
 8. (ca. 11.00) Miljö
  Statssekreteraren Yvonne Ruwaida
  Återrapport från möte i rådet den 6 mars
  Återrapport från informellt ministermöte den 14-16 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 juni
 9. (ca. 11.15) Jordbruk och fiske
  Statssekreteraren Elisabeth Backteman
  Återrapport från möte i rådet den 11 maj
  Återrapport från informellt ministermöte den 2 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 juni
 10. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 5 juni
 11. Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 18 juni
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.