Kallelse och föredragningslista 2014/15:36

Kallelse och föredragningslista 2014/15:36 EU-nämndens sammanträde 2015-05-22

EU-nämndens sammanträde 2015-05-22

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:36


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-05-22 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Konkurrenskraft (inre marknad och industri)
  Statsrådet Per Bolund
  Återrapport från möte i rådet den 4-5 december 2014
  Information och samråd inför möte i rådet den 28-29 maj
 2. (ca. 09.10) Konkurrenskraft (forskning)
  Statssekreteraren Anders Lönn
  Återrapport från möte i rådet den 2-3 mars
  Information och samråd inför möte i rådet den 28-29 maj
 3. (ca. 09.25) Konkurrenskraft (inre marknad och industri)
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Information och samråd inför möte i rådet den 28-29 maj
 4. (ca. 09.25) Konkurrenskraft (inre marknad och industri)
  Statssekreteraren Oscar Stenström
  Återrapport från möte i rådet den 2-3 mars
  Återrapport från informellt ministermöte (industri) den 26-27 mars
  Information och samråd inför möte i rådet den 28-29 maj
 5. (ca. 09.40) Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 12 december 2014
  Återrapport från informellt ministermöte den 12 mars
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 maj
 6. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 13 maj samt uppteckningar från sammanträdet den 8 maj
 7. Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5 juni
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Transport, telekommunikation och energi

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.