Kallelse och föredragningslista 2013/14:48

Kallelse och föredragningslista 2013/14:48 EU-nämndens sammanträde 2014-07-16

EU-nämndens sammanträde 2014-07-16

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2013/14:48


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2014-07-16 kl.
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Återrapportering från Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Återrapportering från extrainsatt möte i Europeiska rådet
  den 16 juli 2014
 2. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 18 juli
  kl. 10.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Utrikes frågor