Kallelse och föredragningslista 2008/09:33

Kallelse och föredragningslista 2008/09:33 EU-nämndens sammanträde 2009-05-15

EU-nämndens sammanträde 2009-05-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2008/09:33


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-05-15 kl. 9:30:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
  Statsrådet Cecilia Malmström
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 27 april 2009
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 18-19 maj 2009
 2. (kl. 11.00) Allmänna frågor och yttre förbindelser
  (yttre förbindelser och försvar)
  Försvarsminister Sten Tolgfors
  Kabinettssekreterare Frank Belfrage
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 10 november 2008
  Återrapport från informellt ministermöte
  den 12-13 mars 2009
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 18-19 maj 2009
 3. (kl. 11.45) Allmänna frågor och yttre förbindelser (bistånd)
  Statssekreterare Joakim Stymne
  Återrapport fån ministerrådsmöte
  den 11 november 2008
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 18-19 maj 2009
 4. Cosac
 5. Justering av dels protokoll från sammanträdet den 8 maj, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 29 april.
 6. ÖvrigtAnm.: Nästa sammanträde äger rum den 20 maj och behandlar:
* Jordbruk och fiske
* Konkurrenskraft