Visstidsanställning

Interpellation 2012/13:506 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 20 augusti

Interpellation

2012/13:506 Visstidsanställning

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Många människor försörjer sig genom visstidsanställningar. Det är ofta ett första jobb, en väg in på arbetsmarknaden för den som är nytillträdande. Visstidsanställningar fyller därmed en viktig roll på arbetsmarknaden. Men det finns också många som rullar runt på olika visstidsanställningar år efter år efter år. Här finns en tydlig könsskillnad – det är framför allt kvinnor som hänvisas till otrygga anställningar under lång tid.

Regeringen införde 2007 nya regler som har gjort det enklare för arbetsgivare att visstidsanställa men som också har gjort det möjligt att låta individer rulla runt på olika visstidsanställningar under obegränsat lång tid, vilket leder till otrygghet, osäkerhet om den framtida inkomsten, svårighet att få lån och bostad med mera.

Sveriges lagstiftning strider mot EU:s visstidsdirektiv, som säger att det ska finnas ett skydd för den enskilde så att arbetsgivaren inte kan stapla olika otrygga visstidsanställningar på varandra under många år. Regeringen har vid upprepade tillfällen fått kritik från EU med anledning av detta, och min fråga till arbetsmarknadsministern är:

När avser regeringen att ändra lagstiftningen för att stoppa missbruket med att olika visstidsanställningar kan staplas på varandra under orimligt lång tid?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-08-20 Anmäld: 2013-08-22 Svar fördröjt anmält: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)