Vargpopulationens spridning

Interpellation 2019/20:201 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Vargfrågan diskuterades den 6 december i riksdagen. Landsbygdsministern lyfte då tydligt fram att vargpopulationen har minskat och att vargpopulationen därmed inte blivit större; den senaste inventeringen skulle ha räknat in 300 vargar. Vidare sa ministern att vargen ska finnas där den gör minst skada.

Örebro län motsvarar 1,8 procent av Sveriges yta, och här är precis som i Sverige 70 procent av ytan täckt av skog. Vargpopulationen har inte minskat i Örebro län.

Örebro län har varit ett av de län där vargen har funnits länge sedan den kom tillbaka i den svenska faunan.

Örebro län räknar inte med att det inte ska finnas några vargar i länet, men det förefaller orimligt att det ska hysa 40–50 av de totalt 170–270 vargar i Sverige som det finns ett riksdagsbeslut om.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Varför har man valt ut Örebro län som det län som ska hysa flest vargar per kvadratkilometer, och avser statsrådet att verka för en ändring så att inte finns ett orimligt hårt vargtryck lokalt i Örebro län?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-09 Överlämnad: 2019-12-10 Anmäld: 2019-12-11 Svarsdatum: 2020-01-14 Sista svarsdatum: 2020-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)